پروژه ترجمه متن ۵۷۰۰کلمه‌ای شامل چه جزئیاتی است:

ما یک مقاله ۵۷۳۸ کلمه‌ای داریم که در مورد کار تیمی صحبت می‌کنه. متن تخصصی نیست. برای ما خیلی مهم هست که متن ترجمه 

شده روان باشه.

متن ۳تا جدول ساده (۲ردیف افقی و ۵ردیف عمودی) هم داره 

ممنون می‌شوم برای بررسی متن نمونه زیر را مشاهده فرمایید و اگر قصد ارایه پیشنهاد دارید این نمونه ۶۷ کلمه‌ای را هم ترجمه و همراه پیشنهاد بفرستید که با سبک ترجمه شما آشنا باشیم:

Meredith Belbin describes nine ‘team roles’, characterizing our behavior regarding group members and the way in which we personally contribute. According to her approach, three roles correspond to us, and some roles require more energy than others. Taking these elements into account enables us to understand why we can be competent without managing to demonstrate it within certain teams, while we excel when working with other colleagues.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 11544 میانگین امتیاز
  • 55
   ویرایش متن
  • 17617
   ترجمه
  • 16962
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 6 روز
 • 13534 میانگین امتیاز
  • 769
   ویرایش متن
  • 21093
   ترجمه
  • 18742
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 326 میانگین امتیاز
  • 320
   ویرایش متن
  • 0
   نویسندگی فنی
  • 660
   ترجمه
  در 6 روز