پروژه ترجمه زیرنویس انگلیسی به فارسی با موضوع آشپزی شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه زیرنویس انگلیسی به فارسی بصورت شنیداری یا از روی متن زیرنویس انگلیسی

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 21737 میانگین امتیاز
  • 18766
   ترجمه
  • 24709
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 51631 میانگین امتیاز
  • 53667
   ترجمه
  • 49595
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز
 • 9450 میانگین امتیاز
  • 8495
   ترجمه
  • 10406
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز
 • 7214 میانگین امتیاز
  • 9164
   ترجمه
  • 5264
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز