پروژه ترجمه شش جلسه درمانی شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه شش جلسه روان درمانی با رویکرد هیجان محور به صورت زیر نویس.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 0 میانگین امتیاز
    در 30 روز