پروژه یک صفحه ترجمه فارسی به انگلیسی-محیط زیست-معماری - 5 ساعته شامل چه جزئیاتی است:

نیاز به ترجمه سلیس چکیده مقاله در کمتر از 5 ساعت

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تخصص ترجمه در م..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 1843 میانگین امتیاز
  • 1843
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  • 0
   تخصص ترجمه در م..
  در 1 روز