پروژه ادیت قالب چند وب سایت شامل چه جزئیاتی است:


ادیت  قالب چند وب سایتی که آنلاین است و قبلا کار شده، نقایص و کمبودها و توسعه هایی نیاز دارد که می بایست پس از ادیت html های آنها، بصورت آنلاین تغییرات اعمال گردد. 


* دسترسی های ftp ایجاد خواهد شد و فایل راهنمای ادیت قالب نیز در اختیار قرار داده خواهد شد.


بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 2190 میانگین امتیاز
    • 2190
      CSS
    در 2 روز