پروژه تولید مجله الکترونیک با مطالبی که مطالب از قبل آماده شامل چه جزئیاتی است:

در این پروژه مطالبی آماده داریم که قصد دارید به صورت مجله الکترونیکی برای ماه اسفند منتشر کنیم.

شماره های قبلی منتشر شده است و هر دوماه یکبار منتشر میشود.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی مجله
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی مجله
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 2 روز