پروژه ترجمه 29 صفحه از یک مقاله فوری شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه فوری 29 صفحه از یک مقاله 

صفه 3 تا 22

107 تا 118

128 تا 130


بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 660 میانگین امتیاز
  • 945
   ترجمه
  • 375
   ترجمه فارسی به..
  در 5 روز
 • 1315 میانگین امتیاز
  • 2430
   ترجمه
  • 200
   ترجمه فارسی به..
  در 2 روز
 • 120 میانگین امتیاز
  • 120
   ترجمه فارسی به..
  در 2 روز
 • 210 میانگین امتیاز
  • 210
   ترجمه فارسی به..
  در 4 روز