پروژه باز نویسی قصه مرد و نامرد از قابوسنامه شامل چه جزئیاتی است:

6 صفحه از کتاب قصه های ایرانی صفحه 6 رو اجازه آپلود ندارم چون حداکثر 5 فایل ، به زبون ساده است چون وقت ندارم اینجا میذارم 

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1308 میانگین امتیاز
  • 1036
   ترجمه
  • 1580
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 3 روز
 • 130 میانگین امتیاز
  • 260
   ترجمه
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 40 میانگین امتیاز
  • 50
   ترجمه
  • 30
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز