پروژه طراحی لوگو شامل چه جزئیاتی است:

طراحی لوگو برای فروشگاه اینترنتی قطاب باقلوا

یگ لوگو ساده و شیک میخوایم که ترکیبی از اسمهای قطاب باقلوا باشه و همچنین وکتورها یا عکس های قطاب باقلوای یزدی

نمونه کار بفرستین 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 17006 میانگین امتیاز
  • 22567
   ادوبی ایلاستریت..
  • 3905
   طراحی لوگو
  • 24548
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 2420 میانگین امتیاز
  • 3550
   ادوبی ایلاستریت..
  • 0
   طراحی لوگو
  • 3710
   ادوبی فوتوشاپ
  در 4 روز
 • 8854 میانگین امتیاز
  • 11252
   ادوبی ایلاستریت..
  • 1830
   طراحی لوگو
  • 13482
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 7481 میانگین امتیاز
  • 9278
   ادوبی ایلاستریت..
  • 2140
   طراحی لوگو
  • 11027
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز