پروژه طراحی لوگو شامل چه جزئیاتی است:

طراحی لوگو برای فروشگاه اینترنتی قطاب باقلوا

یگ لوگو ساده و شیک میخوایم که ترکیبی از اسمهای قطاب باقلوا باشه و همچنین وکتورها یا عکس های قطاب باقلوای یزدی

نمونه کار بفرستین 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 55608 میانگین امتیاز
  • 75544
   ادوبی ایلاستریت..
  • 11131
   طراحی لوگو
  • 80149
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 20443 میانگین امتیاز
  • 31260
   ادوبی ایلاستریت..
  • 0
   طراحی لوگو
  • 30070
   ادوبی فوتوشاپ
  در 4 روز
 • 16167 میانگین امتیاز
  • 17352
   ادوبی ایلاستریت..
  • 2485
   طراحی لوگو
  • 28664
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 18575 میانگین امتیاز
  • 24293
   ادوبی ایلاستریت..
  • 3300
   طراحی لوگو
  • 28133
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز