پروژه طراحی لوگو شامل چه جزئیاتی است:

طراحی لوگو برای فروشگاه اینترنتی قطاب باقلوا

یگ لوگو ساده و شیک میخوایم که ترکیبی از اسمهای قطاب باقلوا باشه و همچنین وکتورها یا عکس های قطاب باقلوای یزدی

نمونه کار بفرستین 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 31221 میانگین امتیاز
  • 41397
   ادوبی ایلاستریت..
  • 8015
   طراحی لوگو
  • 44252
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 7813 میانگین امتیاز
  • 12390
   ادوبی ایلاستریت..
  • 0
   طراحی لوگو
  • 11050
   ادوبی فوتوشاپ
  در 4 روز
 • 11165 میانگین امتیاز
  • 12792
   ادوبی ایلاستریت..
  • 1830
   طراحی لوگو
  • 18874
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 8828 میانگین امتیاز
  • 11068
   ادوبی ایلاستریت..
  • 2140
   طراحی لوگو
  • 13277
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز