پروژه ترجمه 11 صفحه مقاله مربوط به رشته بیوشیمی انگلیسی به فارسی شامل چه جزئیاتی است:

با سلام .یک مقاله انگلیسی در زمینه بیوشیمی بالینی دارم که میخوام به فارسی ترجمه روان و دقیق بشه. از کسانی که در زمینه ترجمه در رشته های پزشکی مهارت دارند درخواست میکنم پیشنهاد ارسال کنند.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2242 میانگین امتیاز
  • 2162
   ترجمه
  • 2322
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 940 میانگین امتیاز
  • 940
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 1042 میانگین امتیاز
  • 1042
   ترجمه
  • 1042
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 447 میانگین امتیاز
  • 330
   ترجمه
  • 564
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز