پروژه ترجمه 11 صفحه مقاله مربوط به رشته بیوشیمی انگلیسی به فارسی شامل چه جزئیاتی است:

با سلام .یک مقاله انگلیسی در زمینه بیوشیمی بالینی دارم که میخوام به فارسی ترجمه روان و دقیق بشه. از کسانی که در زمینه ترجمه در رشته های پزشکی مهارت دارند درخواست میکنم پیشنهاد ارسال کنند.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4639 میانگین امتیاز
  • 5263
   ترجمه
  • 4016
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 940 میانگین امتیاز
  • 940
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 1222 میانگین امتیاز
  • 1222
   ترجمه
  • 1222
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1246 میانگین امتیاز
  • 1186
   ترجمه
  • 1306
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز