پروژه ترجمه اخبار و مقالات و گزارش امنیت اطلاعات شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه مقالات و گزارشات مربوط به امنیت شبکه و امنیت اطلاعات و معرفی برخی محصولات و ویژگی محصولات حوزه امنیت می باشد.

مقالات و اخبار به صورت هفتگی داده میشود. هر مقاله حداکثر دو صفحه (اکثرا یک صفحه ای) می باشد. همکاری بلند مدت میباشد. نمونه گزارش و مقاله به صورت خصوصی ارسال میشود.

هزینه به صورت کلمه و یا یک صفحه ارائه شود

رزومه کامل، تحصیلات و نمونه کار الزامی می باشد.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 824 میانگین امتیاز
  • 824
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 633 میانگین امتیاز
  • 623
   ترجمه
  • 643
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 447 میانگین امتیاز
  • 447
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 570 میانگین امتیاز
  • 570
   ترجمه
  • 570
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز