پروژه ترجمه انگلیس به فارسی/ رشته عمران/ موضوع مرکز جرم شامل چه جزئیاتی است:

متن 15 صفحه ای که یک سوم آن تصویر است.


پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 472 میانگین امتیاز
  • 300
   ترجمه
  • 645
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 165 میانگین امتیاز
  • 280
   ترجمه
  • 215
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ع..
  در 3 روز
 • 65 میانگین امتیاز
  • 65
   ترجمه
  • 65
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 126 میانگین امتیاز
  • 111
   ترجمه
  • 141
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز