پروژه زیر نویس ۸۵ دقیقه ویدیو شامل چه جزئیاتی است:

چند لینک از یوتیوب باید زیرنویسش به فارسی تبدیل بشه. برای به دست اوردن زیرنویس انگلیسی لینکها میتونید از سایت http://www.yousubtitles.com/ استفاده کنید لینکها به شرح زیر است:


https://www.youtube.com/watch?v=OdVHrZVjmsc

https://www.youtube.com/watch?v=YP2BAoS5qB4&t=109s

https://www.youtube.com/watch?v=cAmYtLMPFB4

https://www.youtube.com/watch?v=5CZbBugw7Dg

تصریح شده 23 اسفند 1396 10:28

این ویدیو نیز اضافه گردید.


https://www.youtube.com/watch?v=Iyh3OVZ560A

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 29276 میانگین امتیاز
  • 29276
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 342 میانگین امتیاز
  • 40
   تایپ
  • 645
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز
 • 1306 میانگین امتیاز
  • 1306
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 62 میانگین امتیاز
  • 60
   تایپ
  • 65
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز