پروژه ترجمه متن ۶۸۰۰ کلمه‌ای شامل چه جزئیاتی است:

ما یک مقاله ۶۸۹۶ کلمه‌ای داریم که در مورد کتاب پدر پولدار صحبت می‌کنه. متن کاملا عمومی است. برای ما خیلی مهم هست که متن ترجمه شده روان باشه.

ممنون می‌شوم برای بررسی متن نمونه زیر را مشاهده فرمایید و اگر قصد ارایه پیشنهاد دارید این نمونه ۷۳ کلمه‌ای را هم ترجمه و همراه پیشنهاد بفرستید که با سبک ترجمه شما آشنا باشیم:

The fastest and biggest game in the world is going on all around you. Money, in the information age, is increasing exponentially, with some individuals getting rich just on the basis of a good idea and an agreement with someone else. In this type of environment, the greatest single asset any person can have is their mind – and by developing fi-nancial intelligence, every person is developing the most powerful asset at their command.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5869 میانگین امتیاز
  • 5759
   ترجمه
  • 5979
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1170 میانگین امتیاز
  • 1170
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 3 روز
 • 2379 میانگین امتیاز
  • 2379
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز