پروژه ترجمه مقاله پوستی شامل چه جزئیاتی است:

لینک از مقاله های کوتاه در مورد پوست میدم 

https://www.dermstore.com/blog/exfoliation-definition-and-benefits/

مانند این مورد و ترجمه لازم دارم


بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5869 میانگین امتیاز
  • 5759
   ترجمه
  • 5979
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 2430 میانگین امتیاز
  • 2430
   ترجمه
  در 1 روز
 • 3021 میانگین امتیاز
  • 3099
   ترجمه
  • 2944
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1404 میانگین امتیاز
  • 1378
   ترجمه
  • 1431
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز