پروژه پیش پردازش دیتاست شرکت برق شامل چه جزئیاتی است:

این دیتاست شامل 10 هزار رکورد در 6 سال است. حجم آن کم است. می خواهم با استفاده از دو نرم افزار power BI و Weka یکسری نمودار و تحلیل اولیه ( پیش پردازش) روی آن انجام دهم و خروجی شامل یک گزارش کامل از نتایج و تحزیه و تحلیل دیتا ها باشدو کلیه فایل ها و توضیحات کمکی هم به فرد داده می شود. در داده کاوی به انجام اینکار پیش پردازش داده ها گفته می شود.
فایل بارگذاری شده متعلق به سال 89 می باشد. از این فایل ها تا سال 95 موجود می باشد که باید پردازش صورت بگیرد

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1737 میانگین امتیاز
  • 1650
   پردازش داده ها
  • 1825
   داده کاوی
  در 5 روز
 • 620 میانگین امتیاز
  • 620
   پردازش داده ها
  • 620
   داده کاوی
  در 9 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   داده کاوی
  در 8 روز