پروژه نیاز به طراحی لوگو شامل چه جزئیاتی است:

سلام نام و لوگوی مناسب در سطح جهانی برای اپلیکیشن این پروژهام نیازدارم :

https://ponisha.ir/project/63883

تصریح شده 28 اسفند 1396 13:01

سطح جهانی نوشتم منظورم اینکه لوگو و نامی که برای اپلیکیشن پیشنهاد میدهید بتواند در سایر کشور ها ، قابل قبول باشه و 

معنی دار تا معرف خوبی برای اپلیکیشن باشد 

توجه کنید که انتخاب نام یک فرایند پیچیده است ، فقط کسانی میتوانند انجام بدهند که در زمینه بازاریابی و بازرگانی تحصیلاتی مرتبط با تجربه چندین ساله داشته باشند 

لینک پروژه هام که میخواهم براش نام و لگو بسازید 

https://ponisha.ir/project/63356/android-mobile-phone-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84/%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%88%DA%A9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AFپروژه بعدیم 

https://ponisha.ir/project/63883/android-mobile-phone-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84/%D8%A7%D9%BE-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4


تصریح شده 28 اسفند 1396 13:02

اگر با تصریح پروژه ای که انجام دادم میخواهید پیشنهادتان را حذف یا تغییر بدهید لطفا انرا انجام دهید

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 12592 میانگین امتیاز
  • 5993
   طراحی گرافیک
  • 16177
   ادوبی ایلاستریت..
  • 2260
   طراحی لوگو
  • 25939
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز
 • 11514 میانگین امتیاز
  • 1333
   طراحی گرافیک
  • 18893
   ادوبی ایلاستریت..
  • 3100
   طراحی لوگو
  • 22733
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز
 • 8445 میانگین امتیاز
  • 1255
   طراحی گرافیک
  • 14050
   ادوبی ایلاستریت..
  • 3096
   طراحی لوگو
  • 15381
   ادوبی فوتوشاپ
  در 8 روز
 • 2186 میانگین امتیاز
  • 750
   طراحی گرافیک
  • 1030
   طراحی لوگو
  • 4780
   ادوبی فوتوشاپ
  در 10 روز