پروژه ترجمه متن تخصصی عمران - 7 صفحه شامل چه جزئیاتی است:

متن تخصصی عمران- ترجمه انگلیسی به فارسی- 7صفحه- نیاز به ترجمه ی سلیس و روان 

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 472 میانگین امتیاز
  • 300
   ترجمه
  • 645
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 470 میانگین امتیاز
  • 940
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ع..
  در 2 روز
 • 33 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 100
   تخصص ترجمه در ع..
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تخصص ترجمه در ع..
  در 3 روز