پروژه توسعه وبسایت شامل چه جزئیاتی است:

تمام توضیحات در فایل ضمیمه وجود دارد

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6434 میانگین امتیاز
  • 10892
   PHP
  • 8412
   CSS
  • 0
   Bootstrap
  در 15 روز
 • 8035 میانگین امتیاز
  • 1700
   Codeigniter
  • 14920
   PHP
  • 9820
   CSS
  • 5700
   Bootstrap
  در 30 روز
 • 933 میانگین امتیاز
  • 0
   Codeigniter
  • 2800
   PHP
  • 0
   Bootstrap
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   PHP
  در 14 روز