پروژه ترجمه چکیده 300کلمه ای معماری در 6ساعت شامل چه جزئیاتی است:

نیاز به ترجمه ی سلیس یک چکیده 300کلمه ای "معماری"، که در کمتر از 6ساعت بهش نیاز دارم

با تشکر

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3517 میانگین امتیاز
  • 5759
   ترجمه
  • 1276
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 150 میانگین امتیاز
  • 300
   ترجمه
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 140 میانگین امتیاز
  • 280
   ترجمه
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 408 میانگین امتیاز
  • 791
   ترجمه
  • 26
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز