پروژه نسخه ياب شامل چه جزئیاتی است:

اين نرم افزار دو حالت دارد يكي مخصوص كاربر ديگري مخصوص داروخانه
كاربر توسط نرم افزار از نسخه خود عكس گرفته و ارسال مي كند.
نرم افزار توسط لوكيشن گوشي كاربر عكس نسخه را به تمامي داروخانه هايي كه در حوزه 5 كيلومتري كاربر قرار دارد ارسال مي‌كند و هر داروخانه اي كه تمام آن داروها را موجود داشته باشد آن را تاييد و مبلغ آن را ثبت مي كند و كاربر مي تواند در نرم افزار خود لوكيشن و آدرس داروخانه راببيند
زمانيكه نرم افزار در حالت كاربري داروخانه نصب مي شود بايد توسط مدير پروژه تاييد گردد و  مبلغي نيز در اين خصوص پرداخت نمايد.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   برنامه نویسی مو..
  در 60 روز
 • 23120 میانگین امتیاز
  • 24220
   Android
  • 21920
   Mobile Phone
  • 23220
   برنامه نویسی مو..
  در 35 روز
 • 100 میانگین امتیاز
  • 100
   Android
  در 60 روز
 • 1390 میانگین امتیاز
  • 1390
   برنامه نویسی مو..
  در 30 روز