پروژه طراحی پوستر، بروشور، کاتالوگ شامل چه جزئیاتی است:

6 عدد پوستر و یک کاتالوگ 12 صفحه ای تا هفته آینده میخوایم 
کار شرکت در خصوص مسائل آموزشی است و کارهای خلاقانه رو میپسندیم 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5027 میانگین امتیاز
  • 504
   طراحی بروشور
  • 7000
   طراحی کاتالوگ
  • 7579
   طراحی پوستر
  در 10 روز
 • 520 میانگین امتیاز
  • 680
   طراحی بروشور
  • 550
   طراحی کاتالوگ
  • 330
   طراحی پوستر
  در 4 روز
 • 233 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی بروشور
  • 700
   طراحی کاتالوگ
  • 0
   طراحی پوستر
  در 10 روز
 • 1073 میانگین امتیاز
  • 1750
   طراحی بروشور
  • 480
   طراحی کاتالوگ
  • 990
   طراحی پوستر