پروژه ترجمه کتاب ریاضی شامل چه جزئیاتی است:

سلام
یک کتاب ریاضی مرتبط با مهارت محاسبات سریع میخواهیم بر اساس منابع انگلیسی تهیه کنیم. کتاب در حدود 80 صفحه است.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ریاضیات
  در 1 روز
 • 355 میانگین امتیاز
  • 0
   نوشتن کتاب
  • 710
   ریاضیات
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   نوشتن کتاب
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ریاضیات
  در 15 روز