پروژه نوشتن مقاله در حوزه کامپیوتری شامل چه جزئیاتی است:

فریلنسر باید به نوشتن مقاله علمی مسلط و دارای ***رزومه*** باشد.

مقاله از روی منابع معتبر و بین المللی باید نوشته شود.(در انتخاب منابع کارفرما میتونه پیشنهاد بده)

مقاله در حوزه cloud copputing خواهد بود.

جزییات بیشتر به فریلنسر انتخاب شده گفته خواهد شد.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  در 2 روز
 • 2299 میانگین امتیاز
  • 2178
   مقاله نویسی
  • 2420
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 2525 میانگین امتیاز
  • 2650
   مقاله نویسی
  • 2400
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 40 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  • 80
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز