پروژه طراحی لوگو شامل چه جزئیاتی است:

طراحی آرم و تایپو گرافی برای نام "دکتر با نوبت"

طیف رنگی آبی استفاده شود

تمام مبلغ پس از طرح نهایی آزاد میشود

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 8854 میانگین امتیاز
  • 11252
   ادوبی ایلاستریت..
  • 1830
   طراحی لوگو
  • 13482
   ادوبی فوتوشاپ
  در 4 روز
 • 3230 میانگین امتیاز
  • 4480
   ادوبی ایلاستریت..
  • 730
   طراحی لوگو
  • 4480
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز
 • 256 میانگین امتیاز
  • 260
   ادوبی ایلاستریت..
  • 50
   طراحی لوگو
  • 458
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 1198 میانگین امتیاز
  • 1604
   ادوبی ایلاستریت..
  • 98
   طراحی لوگو
  • 1894
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز