پروژه ترجمه 20 مقاله انگلیسی شامل چه جزئیاتی است:

نیاز به ترجمه 20 مقاله در زمینه تشک و کمر درد و دیسک کمر هست که باید ترجمه بشه 

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1372 میانگین امتیاز
  • 1372
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 20 روز
 • 1328 میانگین امتیاز
  • 1278
   ترجمه
  • 1378
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 216 میانگین امتیاز
  • 432
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 556 میانگین امتیاز
  • 569
   ترجمه
  • 543
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز