پروژه ترجمه 20 مقاله انگلیسی شامل چه جزئیاتی است:

نیاز به ترجمه 20 مقاله در زمینه تشک و کمر درد و دیسک کمر هست که باید ترجمه بشه 

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1517 میانگین امتیاز
  • 1517
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 20 روز
 • 2542 میانگین امتیاز
  • 2462
   ترجمه
  • 2622
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1211 میانگین امتیاز
  • 1954
   ترجمه
  • 468
   ترجمه انگلیسی ب..
 • 1266 میانگین امتیاز
  • 1507
   ترجمه
  • 1025
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز