پروژه ترجمه 20 مقاله انگلیسی شامل چه جزئیاتی است:

نیاز به ترجمه 20 مقاله در زمینه تشک و کمر درد و دیسک کمر هست که باید ترجمه بشه 

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1991 میانگین امتیاز
  • 2883
   ترجمه
  • 1099
   ترجمه انگلیسی ب..
 • 3514 میانگین امتیاز
  • 3553
   ترجمه
  • 3476
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1517 میانگین امتیاز
  • 1517
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 20 روز
 • 778 میانگین امتیاز
  • 791
   ترجمه
  • 765
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز