پروژه ترجمه 20 مقاله انگلیسی شامل چه جزئیاتی است:

نیاز به ترجمه 20 مقاله در زمینه تشک و کمر درد و دیسک کمر هست که باید ترجمه بشه 

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2501 میانگین امتیاز
  • 3683
   ترجمه
  • 1319
   ترجمه انگلیسی ب..
 • 4639 میانگین امتیاز
  • 5263
   ترجمه
  • 4016
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1376 میانگین امتیاز
  • 742
   ترجمه
  • 2010
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 1517 میانگین امتیاز
  • 1517
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 20 روز