پروژه هوش تجاری و رسانه های اجتماعی شامل چه جزئیاتی است:

هدف ایجاد مقاله ای با محتوای ارتباط هوش تجاری (Bussiness Intelligence) و رسانه های اجتماعی (Social media) میباشد.

درواقع بنا داریم به این موضوع بپردازیم که چگونه از داده های گسترده ی رسانه های اجتماعی توسط تکنیک های BI میتوان استفاده کرد برای مدیریت کسب وکار و رضایت بیشتر مشتریان.

ممکن است مقالات دیگری هم برای ترجمه وجود داشته باشد.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1446 میانگین امتیاز
  • 1226
   ترجمه
  • 1667
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 8 روز
 • 130 میانگین امتیاز
  • 130
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 6 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز