پروژه اخبار و تازهای لاستیک در سایت های تایر جهانی شامل چه جزئیاتی است:

نوشتن مقاله و اخبار و تازه های لاستیک در سایت های تخصصی لاستیک در کل جهان و ترجمه آن به فارسی 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 50 میانگین امتیاز
  • 50
   نوشتن توضیحات م..
  در 1 روز
 • 615 میانگین امتیاز
  • 500
   مقاله نویسی
  • 730
   نوشتن توضیحات م..
  در 5 روز
 • 148 میانگین امتیاز
  • 297
   مقاله نویسی
  • 0
   نوشتن توضیحات م..
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  در 1 روز