پروژه طراحی سوال asp.net شامل چه جزئیاتی است:

طراحی سوال چهارگزینه ای asp.net

طراحی سوالات به صورت چهار گزینه ای خواهد بود.

طراح در یک بازه زمانی موظف است تعدادی سوال را تحویل دهد و به ازا هر سوال مبلغ 6 هزار تومان در این مرحله در نظر گرفته شده است که قابل رایزنی است. سوالات باید از منابع معتبر دانشگاهی و کاربردی طرح شوند. 


تصریح شده 01 اردیبهشت 1397 20:00

لطفا پیشنهاد قیمتی خود را به ازا طراحی 1 سوال اعلام کنید.

محدودیت زمانی هم وجود دارد.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 440 میانگین امتیاز
  • 440
   ASP.Net
  در 1 روز
 • 36 میانگین امتیاز
  • 36
   ASP.Net
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ASP.Net
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ASP.Net
  در 1 روز