پروژه طراحی و ایجاد وب سایت مطابق توضیحات و طرح تفضیلی پیوست شامل چه جزئیاتی است:

طراحی و ساخت وب سایت مطابق توضیحات مندرج در فایل های پیوست

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2348 میانگین امتیاز
  • 2348
   PHP
  • 2348
   برنامه نویسی تح..
  در 35 روز