پروژه ترجمه 88 صفحه از کتاب موتورهای جستجو: بازیابی در عمل شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه 88 صفحه متن انگلیسی از کتاب موتورهای جستجو: بازیابی در عمل

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 550 میانگین امتیاز
  • 550
   نوشتن کتاب
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   نوشتن کتاب
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   نوشتن کتاب
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   نوشتن کتاب
  در 20 روز