پروژه تغییرات در قالب html شامل چه جزئیاتی است:

سلام . یک قالب admin template html داریم ، راست چین است . میخواهیم باکس ها و منو ها کاستو مایز شود . فونت فارسی استفاده گردد و قسمت های اضافی را هم حذف کنید

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 22621 میانگین امتیاز
  • 10677
   HTML
  • 55817
   PHP
  • 12295
   CSS
  • 11695
   برنامه نویسی تح..
  در 4 روز
 • 71220 میانگین امتیاز
  • 45771
   HTML
  • 85143
   PHP
  • 64248
   CSS
  • 89721
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 22799 میانگین امتیاز
  • 17997
   HTML
  • 24594
   PHP
  • 30874
   CSS
  • 17732
   برنامه نویسی تح..
  در 5 روز
 • 18555 میانگین امتیاز
  • 22501
   HTML
  • 23601
   PHP
  • 936
   CSS
  • 27185
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز