پروژه تغییرات در قالب html شامل چه جزئیاتی است:

سلام . یک قالب admin template html داریم ، راست چین است . میخواهیم باکس ها و منو ها کاستو مایز شود . فونت فارسی استفاده گردد و قسمت های اضافی را هم حذف کنید

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 57545 میانگین امتیاز
  • 30441
   HTML
  • 68643
   PHP
  • 57998
   CSS
  • 73101
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 9953 میانگین امتیاز
  • 9147
   HTML
  • 17677
   PHP
  • 7975
   CSS
  • 5015
   برنامه نویسی تح..
  در 4 روز
 • 13417 میانگین امتیاز
  • 10898
   HTML
  • 16654
   PHP
  • 16095
   CSS
  • 10022
   برنامه نویسی تح..
  در 5 روز
 • 10186 میانگین امتیاز
  • 9702
   HTML
  • 10892
   PHP
  • 8412
   CSS
  • 11740
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز