پروژه فارسی سازی قالب وردپرس شامل چه جزئیاتی است:

سلام

میخواستم قالب وردپرسی به صورت کامل فارسی بشه.

قسمت های مورب قالب هم حتی میخوام که آیینه وار تغییر کنن...

عکس هایی از قالب در پیوست میباشد.

خود قالب رو هم بعد از انتخاب فریلنسر خواهم داد.


بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3824 میانگین امتیاز
  • 3181
   HTML
  • 3316
   وردپرس
  • 936
   CSS
  • 7865
   برنامه نویسی تح..
  در 12 روز
 • 5186 میانگین امتیاز
  • 6300
   HTML
  • 1460
   وردپرس
  • 7800
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز
 • 3649 میانگین امتیاز
  • 3028
   HTML
  • 5808
   وردپرس
  • 3513
   CSS
  • 2250
   برنامه نویسی تح..
  در 5 روز
 • 2002 میانگین امتیاز
  • 2000
   HTML
  • 1810
   وردپرس
  • 2250
   CSS
  • 1950
   برنامه نویسی تح..
  در 5 روز