پروژه ترجمه تخصصی یک مقاله علوم اجتماعی شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه تخصصی تقریبا 6 صفحه از یک کتاب در زمینه علوم اجتماعی 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5869 میانگین امتیاز
  • 5759
   ترجمه
  • 5979
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 2 روز
 • 2747 میانگین امتیاز
  • 3022
   ترجمه
  • 2472
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 401 میانگین امتیاز
  • 374
   ترجمه
  • 428
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز