پروژه ترجمه تخصصی یک مقاله علوم اجتماعی شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه تخصصی تقریبا 6 صفحه از یک کتاب در زمینه علوم اجتماعی 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5869 میانگین امتیاز
  • 5759
   ترجمه
  • 5979
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1090 میانگین امتیاز
  • 2090
   ترجمه
  • 90
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 1597 میانگین امتیاز
  • 1872
   ترجمه
  • 1322
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 401 میانگین امتیاز
  • 374
   ترجمه
  • 428
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز