پروژه ویدیوی دوره ذخیره سازی اطلاعات شامل چه جزئیاتی است:

 • ترجمه کامل و روان و تخصصی فایل ویدیویی

https://kavimo.com/medias/b6asxhmt68dd/view

لینک ویدیو

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 34635 میانگین امتیاز
  • 34994
   ترجمه
  • 34276
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز
 • 5962 میانگین امتیاز
  • 3302
   ترجمه
  • 8622
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 5 روز
 • 778 میانگین امتیاز
  • 791
   ترجمه
  • 765
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز