پروژه ترجمه انگلیسی به فارسی متن‌های عمومی کوتاه شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه انگلیسی به فارسی، متن عمومی، حدود 3000 کلمه. تعداد متن‌ها زیاد است و در صورت رضایت در همین پروژه تمدید خواهند شد. نکته مهم این است که ترجمه‌ها بسیار روان و جذاب باشد و بتواند مخاطب خود رو جذب کند. در صورت تمایل میتوانید متن 200 کلمه‌ای پیوست را برای نمونه ترجمه کنید.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 13784 میانگین امتیاز
  • 17657
   ترجمه
  • 20511
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 3185
   نویسنده
  در 2 روز
 • 6163 میانگین امتیاز
  • 6132
   ترجمه
  • 6194
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 4168 میانگین امتیاز
  • 4168
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 4240 میانگین امتیاز
  • 3990
   ترجمه
  • 4490
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز