پروژه ترجمه متن انگلیسی به فارسی نیمه تخصصی مدیریت بازرگانی شامل چه جزئیاتی است:

 • ترجمه متن نیمه تخصصی بازرگانی بین الملل. ۳۵ صفحه متن نیمه تخصصی بازرگانی بین الملل برای ترجمه دارم و به صورت فوری به ترجمه ی آن نیازمند هستم. و حداکثر تا یک هفته ی دیگر متن را میخواهم.
 • یک عکس به عنوان نمونه از متن مورد نظر آپلود میشود

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 8622 میانگین امتیاز
  • 8622
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1034 میانگین امتیاز
  • 1034
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 6 روز
 • 214 میانگین امتیاز
  • 428
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ب..
  در 7 روز
 • 580 میانگین امتیاز
  • 580
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز