پروژه ترجمه روان یک متن 10 هزار کلمه ای در زمینه تجارت شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه روان و ساختارمند یک متن 10 هزار کلمه ای در زمینه تجارت

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 812 میانگین امتیاز
    • 812
      ترجمه انگلیسی ب..
    در 5 روز