پروژه مقالات تخصصی مرتبط با بیم و صنعت ساختمان شامل چه جزئیاتی است:

مقالات تخصصی مرتبط با بیم و صنعت ساختمان

آدرس مقاله: https://files.cadlearning.com/epub/the-blast/issue-34/index.html?page=12


صفحه 12 تا انتهای صفحه 17

با صفحه آرایی و درج عکس ها و به صورت کامل و بدون نقص.

جمله بندی ها کامل و خوانا باشد. لطفا از استفاده از ترجمه گر های خودکار (مثلا گوگل) خودداری نمایید. هدف ترجمه با کیفیت می باشد. چنانچه ترجمه کیفیت کافی نداشته باشد همکاری قطع خواهد شد. در صورت انجام ترجمه خوب در کارهای آتی از شما دعوت خواهد شد. هدف انجمن بیم ایران ترجمه مقالات و اخبار به صورت مرتب و متوالی می باشد و پروژه های ترجمه زیادی در دست کار می باشد.

بعضی موارد مد نظر در حین ترجمه:

 • BIM = بیم
 • LOD = LOD
 • Building Information Modeling = مدلسازی اطلاعات ساختمان
 • CAD = CAD
 • لغت انگلیسی عبارات تخصصی در پاورقی آورده شود
 • دستورهای نرم افزاری و دیگر عبارات خاص یا تخصصی به زبان اصلی در متن آورده شود

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5869 میانگین امتیاز
  • 5759
   ترجمه
  • 5979
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 451 میانگین امتیاز
  • 451
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تخصص ترجمه در م..
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تخصص ترجمه در م..
  در 1 روز