پروژه ترجمه مقاله در حوزه بیومکانیک شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله مهندسی پزشکی بیومکانیک

جمله بندی ها کامل و خوانا باشد.

نیازی به صفحه آرایی و درج جداول و عکس ها نیست ولی زیرنویس عکس ها و جداول ترجمه شوند.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5962 میانگین امتیاز
  • 3302
   ترجمه
  • 8622
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 65 میانگین امتیاز
  • 65
   ترجمه
  • 65
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 178 میانگین امتیاز
  • 178
   ترجمه
  در 2 روز
 • 32 میانگین امتیاز
  • 32
   ترجمه
  • 32
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز