پروژه بررسی دقیق یک سرویس حسابداری آنلاین شامل چه جزئیاتی است:

یک وب سایت ایرانی به شما معرفی می شود و فرمی در اختیارتان قرار می گیرد. بعد از بررسی دقیق این وب سایت، فرم مربوطه را تکمیل کرده و برای من ارسال می کنید، در صورتی که این کار را به درستی و کامل انجام داده باشید، دستمزد توافق شده را دریافت می کنید. ظرفیت تعریف شده برای این پروژه محدود است. 

مبلغ دستمزد اجرای این پروژه برای هر نفر 30.000 تومان می باشد.

امکانات ویژه

برجسته
فوری

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 2 روز
 • 150 میانگین امتیاز
  • 150
   حسابداری
  در 1 روز