پروژه ترجمه عمومی محاوره ای شامل چه جزئیاتی است:

دو فایل ترجمه محاوره دیالوگ روانشناسی داریم
یک فایل 8000 کلمه و یک فایل  7500 کلمه
ترجمه ماشینی حتی یک جمله هم قابل قبول نیست.
**نمونه ضمیمه شده همراه با پیشنهاد ارسال شود.
تحویل هر فایل نهایتا 72 ساعته قابل قبول میباشد.
در صورتی که فریلنسری با قیمت خوب پیشنهاد بده هر دو فایل رو هم میتونه بگیره. در غیر این صورت هر فایل به یک فریلنسر داده میشه.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 15928 میانگین امتیاز
  • 14055
   ترجمه
  • 17801
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 17289 میانگین امتیاز
  • 17617
   ترجمه
  • 16962
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 2618 میانگین امتیاز
  • 2618
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 2151 میانگین امتیاز
  • 2167
   ترجمه
  • 2136
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز