پروژه ترجمه عمومی محاوره ای شامل چه جزئیاتی است:

دو فایل ترجمه محاوره دیالوگ روانشناسی داریم
یک فایل 8000 کلمه و یک فایل  7500 کلمه
ترجمه ماشینی حتی یک جمله هم قابل قبول نیست.
**نمونه ضمیمه شده همراه با پیشنهاد ارسال شود.
تحویل هر فایل نهایتا 72 ساعته قابل قبول میباشد.
در صورتی که فریلنسری با قیمت خوب پیشنهاد بده هر دو فایل رو هم میتونه بگیره. در غیر این صورت هر فایل به یک فریلنسر داده میشه.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 11716 میانگین امتیاز
  • 11979
   ترجمه
  • 11454
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 2961 میانگین امتیاز
  • 3221
   ترجمه
  • 2701
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 1817 میانگین امتیاز
  • 1817
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 2151 میانگین امتیاز
  • 2167
   ترجمه
  • 2136
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز