پروژه ترجمه عمومی محاوره ای شامل چه جزئیاتی است:

دو فایل ترجمه محاوره دیالوگ روانشناسی داریم
یک فایل 8000 کلمه و یک فایل  7500 کلمه
ترجمه ماشینی حتی یک جمله هم قابل قبول نیست.
**نمونه ضمیمه شده همراه با پیشنهاد ارسال شود.
تحویل هر فایل نهایتا 72 ساعته قابل قبول میباشد.
در صورتی که فریلنسری با قیمت خوب پیشنهاد بده هر دو فایل رو هم میتونه بگیره. در غیر این صورت هر فایل به یک فریلنسر داده میشه.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 21737 میانگین امتیاز
  • 18766
   ترجمه
  • 24709
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 19691 میانگین امتیاز
  • 21469
   ترجمه
  • 17914
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 4168 میانگین امتیاز
  • 4168
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 2443 میانگین امتیاز
  • 2459
   ترجمه
  • 2428
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز