پروژه ترجمه عمومی محاوره ای شامل چه جزئیاتی است:

دو فایل ترجمه محاوره دیالوگ روانشناسی داریم
یک فایل 8000 کلمه و یک فایل  7500 کلمه
ترجمه ماشینی حتی یک جمله هم قابل قبول نیست.
**نمونه ضمیمه شده همراه با پیشنهاد ارسال شود.
تحویل هر فایل نهایتا 72 ساعته قابل قبول میباشد.
در صورتی که فریلنسری با قیمت خوب پیشنهاد بده هر دو فایل رو هم میتونه بگیره. در غیر این صورت هر فایل به یک فریلنسر داده میشه.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 11470 میانگین امتیاز
  • 9940
   ترجمه
  • 13001
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 16379 میانگین امتیاز
  • 16707
   ترجمه
  • 16052
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 2217 میانگین امتیاز
  • 2217
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 2151 میانگین امتیاز
  • 2167
   ترجمه
  • 2136
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز