پروژه نوشتن محتوا در طول یک سال هر روز ۲ تا شامل چه جزئیاتی است:

به یک نویسنده در حوضه وردپرس نیاز دارم که برام محتوا در سبک همیار وردپرس با سئو خوب در هر روز از سال هر روز ۲ محتوا خوب

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1158 میانگین امتیاز
  • 2316
   وردپرس
  • 0
   ترجمه
  در 180 روز
 • 255 میانگین امتیاز
  • 155
   وردپرس
  • 355
   ترجمه
  در 30 روز
 • 248 میانگین امتیاز
  • 396
   وردپرس
  • 100
   نویسنده
  در 30 روز
 • 1672 میانگین امتیاز
  • 1672
   ترجمه
  در 1 روز