پروژه نوشتن محتوا در طول یک سال هر روز ۲ تا شامل چه جزئیاتی است:

به یک نویسنده در حوضه وردپرس نیاز دارم که برام محتوا در سبک همیار وردپرس با سئو خوب در هر روز از سال هر روز ۲ محتوا خوب

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1070 میانگین امتیاز
  • 2140
   وردپرس
  • 0
   ترجمه
  در 180 روز
 • 135 میانگین امتیاز
  • 155
   وردپرس
  • 115
   ترجمه
  در 30 روز
 • 248 میانگین امتیاز
  • 396
   وردپرس
  • 100
   نویسنده
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   وردپرس
  • 0
   ترجمه
  • 0
   نویسنده
  در 30 روز