پروژه ترجمه سه فصل از یک کتاب انگلیسی با موضوع مديریت تجربه مشتری شامل چه جزئیاتی است:

کتاب مورد اشاره در خصوص مدیریت تجارب مشتری با عنوان Customer Experience Management Rebooted”" می-باشد. محدوده کار مورد درخواست، ترجمه قسمتهای  Squonk ، Part I & II از کتاب یعنی صفحات 1 الی 120 کتاب ( صفحات 17 تا 131 فایل PDF) به شکل روان و قابل درک بوده؛ به نحوی که نیاز به رجوع به منبع اصلی را مرتفع نماید. هزینه به صورت توافقی و مدت زمان مطلوب برای تحویل کل پروژه 2 هفته در نظر گرفته شده است. بخش هايی از کتاب جهت آشنایی پيوست می گردد.

امکانات ویژه

فوری

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  در 10 روز
 • 1817 میانگین امتیاز
  • 1817
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 12 روز
 • 1998 میانگین امتیاز
  • 2076
   ترجمه
  • 1921
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 12 روز
 • 1404 میانگین امتیاز
  • 1378
   ترجمه
  • 1431
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز