پروژه ایجاد مدل پیش بینی با احتمال موفقیت حد اقل 80 درصد شامل چه جزئیاتی است:

توضیحات لازم در فایل آپلود شده موجود هست. ستون target باید توسط ستونهای دیگر پیش بینی گردد. روش پیش بینی کاملا آزاد بوده و تنها نتیجه پیش بینی برای بنده اهمیت دارد. نتیجه  پیش بینی باید حداقل 80 درصد درستی داشته باشد تا پروژه انجام شده طلقی گردد. 

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   پردازش داده ها
  • 0
   داده کاوی
  • 0
   آمار
  در 3 روز
 • 175 میانگین امتیاز
  • 0
   پردازش داده ها
  • 350
   داده کاوی
  در 5 روز
 • 400 میانگین امتیاز
  • 400
   داده کاوی
  در 3 روز
 • 580 میانگین امتیاز
  • 620
   پردازش داده ها
  • 620
   داده کاوی
  • 500
   آمار
  در 6 روز