پروژه ترجمه ی RFC شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه ی rfc در مورد پروتوکل AODV  (ارتباطات بیسیم)
خط ها و قسمت های هایلایت شده نیاز به ترجمه نیست

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 11470 میانگین امتیاز
  • 9940
   ترجمه
  • 13001
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 9 روز
 • 16379 میانگین امتیاز
  • 16707
   ترجمه
  • 16052
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 783 میانگین امتیاز
  • 703
   ترجمه
  • 863
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 1191 میانگین امتیاز
  • 1191
   ترجمه
  • 1191
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 14 روز