پروژه ترجمه متن ۵۷۰۰ کلمه‌ای شامل چه جزئیاتی است:

ما یک مقاله ۵۷۳۱ کلمه‌ای داریم که در مورد کار تیمی صحبت می‌کنه. متن عمومی است. برای ما خیلی مهم هست که متن ترجمه شده روان باشه.

ممنون می‌شوم برای بررسی متن نمونه زیر را مشاهده فرمایید و اگر قصد ارایه پیشنهاد دارید این نمونه ۵۷ کلمه‌ای را هم ترجمه و همراه پیشنهاد بفرستید که با سبک ترجمه شما آشنا باشیم:

Groups are like ships that cross the oceans. It is a matter of reaching the other shore by taking the good waves, by crossing storms and by making the most of the periods of calm following these two actions. Neglecting the characteristics and dynamics of the group could cancel out the efforts of your involvement at work.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 8383 میانگین امتیاز
  • 200
   ویرایش متن
  • 1478
   نویسندگی فنی
  • 14055
   ترجمه
  • 17801
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 3 روز
 • 11544 میانگین امتیاز
  • 55
   ویرایش متن
  • 17617
   ترجمه
  • 16962
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 5869 میانگین امتیاز
  • 5759
   ترجمه
  • 5979
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز