پروژه ترجمه متن با موضوع مدیریت زنجیره تامین شامل چه جزئیاتی است:

مقاله در خصوص مدیریت زنجیره تامین می باشد. 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 9822 میانگین امتیاز
  • 8407
   ترجمه
  • 11238
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 16001 میانگین امتیاز
  • 16329
   ترجمه
  • 15674
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 7214 میانگین امتیاز
  • 9164
   ترجمه
  • 5264
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 5869 میانگین امتیاز
  • 5759
   ترجمه
  • 5979
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز