پروژه ترجمه متن با موضوع مدیریت زنجیره تامین شامل چه جزئیاتی است:

مقاله در خصوص مدیریت زنجیره تامین می باشد. 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 11089 میانگین امتیاز
  • 11587
   ترجمه
  • 10592
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 7062 میانگین امتیاز
  • 8860
   ترجمه
  • 5264
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 5869 میانگین امتیاز
  • 5759
   ترجمه
  • 5979
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1818 میانگین امتیاز
  • 1886
   ترجمه
  • 1751
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز