پروژه انجام و پیاده سازی مصاحبه در مالزی شامل چه جزئیاتی است:

با سلام


میبایست 15 مصاحبه به زبان انگلیسی با کارکنان بانک و خبرگان امور بانکی در مالزی انجام شود. انتظار بر این است که فایل صوتی مصاحبه، ترنسکرایب مصاحبه و  ترجمه مصاحبه ها ارائه شود.


با تشکر

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 981 میانگین امتیاز
  • 0
   نگارش دانشگاهی
  • 0
   گزارش نویسی
  • 2944
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 181 میانگین امتیاز
  • 110
   نگارش دانشگاهی
  • 150
   گزارش نویسی
  • 428
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 110
   تحقیقات بازار
  • 110
   تخصص ترجمه همزم..
  در 20 روز
 • 874 میانگین امتیاز
  • 874
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 15 روز
 • 200 میانگین امتیاز
  • 200
   نگارش دانشگاهی
  در 5 روز