پروژه ترجمه انگلیسی به فارسی با موضوع مفاهیم سازه ای (عمران) شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه ی انگلیسی به فارسی بیست صفحه ای با موضوع مفاهیم سازه ای (استاتیک - مقاومت مصالح)

زمان تا ده روز 

نیاز به ترجمه ی سلیس و ارائه ی روان بدون نیاز به ویرایش و بازنگری مجدد

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 15353 میانگین امتیاز
  • 13905
   ترجمه
  • 16801
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 16529 میانگین امتیاز
  • 16857
   ترجمه
  • 16202
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 472 میانگین امتیاز
  • 300
   ترجمه
  • 645
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز
 • 687 میانگین امتیاز
  • 660
   ترجمه
  • 714
   ترجمه انگلیسی ب..